Vstupní surovinou k výrobě fólií, sáčků, pytlů, atd. je granulovaný polyethylén (PE). Pokud při zpracování granulátu na výrobky vznikne jakýkoliv odpad, je jej možno na speciálním zařízení zpětně regranulovat a použít opět při výrobě jako vstupní surovinu. Chováme se ekologicky a veškerý takto vzniklý odpad bezpečně recyklujeme.

Stejně je možno recyklovat všechny naše výrobky – pokud se spotřebitel chová též ekologicky, nezatěžují výrobky z PE životní prostředí. Pro účely snadného třídění odpadu můžeme na přání zákazníka potisknout naše obaly recyklačním znakem, zahrnujícím vyznačení materiálu, z kterého je konkrétní obal vyroben.

                                                                           Copyright © 2007 Traoma s.r.o.